Súbory Cookie na stránke edochadzka.sk

Zásady používania súborov cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie našej webstránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies.
 

Pravidlá používania cookies

Prevádzkovateľom je HOUR, spol. s r.o., so sídlom M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, zápis v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 1182/L.

Vyhlásenie prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov – webové stránky a cookies

Ak navštívite našu webovú stránku www.edochadzka.sk, ktorá zapisuje cookies, vo Vašom počítači sa vytvorí malý súbor cookie.

Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v prehliadači Vášho počítača alebo mobilného zariadenia (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho Vás stránka “spozná” a ponúkne Vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy alebo Vám umožní vstup, resp. ponúkne doplnenie údajov vyplnených pri predchádzajúcich návštevách webovej stránky a v nadväznosti na tieto informácie zobrazuje relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme, by ste mohli využiť.

Súbory cookies môžu byť používané na analýzu návštevnosti našich webových stránok prostredníctvom služieb, ako Google Analytics. Ide o analytické nástroje, ktoré pomáhajú vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci ich webové stránky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

V prípade, že nastavíte blokovanie zápisu cookies do Vášho prehliadača, je možné, že niektoré časti našich webstránok nebudú fungovať bez určitých problémov alebo spomalení.


Aké cookies používame?

Povinné cookies

Tieto súbory cookies umožňujú používanie základných funkcií a sú nevyhnutné na prevádzkovanie našich webových stránok. Môžeme ich používať na autentifikovanie používateľov, na predchádzanie podvodom a neoprávneným prístupom k používateľským účtom našich služieb alebo pri ponuke rozličných funkcionalít. Nakoľko tieto cookies sú nevyhnutné na prevádzkovanie našich webových stránok, uvedené cookies musíme využívať a na ich využívanie nepotrebujeme Váš súhlas.

Funkčné cookies

Tieto cookies slúžia na rozpoznávanie návštevníkov našich webových stránok, zisťovanie ich počtov a zaznamenávanie, analýzu ich správania na našich webových stránkach a následne na zlepšovanie funkčnosti a vzhľadu našich webových stránok. Na využívanie týchto cookies potrebujeme Váš súhlas, a preto pokiaľ nám Váš súhlas neposkytnete, nebudeme tieto cookies využívať.

Analytické cookies

Tieto cookies slúžia na rozpoznávanie návštevníkov našich webových stránok, zisťovanie ich počtov a identifikáciu spôsobu, akým návštevníci používajú naše webové stránky a ktoré z ich sekcií navštevujú. Umožňujú nám zlepšovať naše stránky a Vaše dojmy a zážitky z nich. Na využívanie týchto cookies potrebujeme Váš súhlas, a preto pokiaľ nám Váš súhlas neposkytnete, nebudeme tieto cookies využívať.

Marketingové cookies

Tieto cookies slúžia na zaznamenávanie Vašich návštev na našich webových stránkach, iných stránkach a odkazov, na ktoré ste klikli. Informácie, ktoré tak získame, používame na prispôsobenie našich webových stránok Vašim záujmom a optimalizáciu zobrazovaného obsahu a reklamy vzhľadom na Vaše zvyklosti. Vďaka nim sa Vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem. Na marketing využívame cookies tretích strán, a to cookies spoločnosti Google. Na využívanie týchto cookies potrebujeme Váš súhlas, a preto pokiaľ nám Váš súhlas neposkytnete, nebudeme tieto cookies využívať.

V rámci našich marketingových aktivít a reklamných služieb využívajú naše webové stránky analytické nástroje primárne za účelom realizácie marketingových kampaní, hodnotenia správania zákazníkov a získavania nových zákazníkov.

Detailné informácie o tom, aké konkrétne cookies využívame vrátane ich opisu a uvedenia doby uchovávania údajov pri používaní konkrétnych cookies nájdete v časti Nastavenia cookies, kde si viete každú jednotlivú kategóriu používaných cookies rozkliknúť (rozrolovať) kliknutím na „+ Zoznam cookies.


Ako skontrolovať nastavenie cookies?

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke www.allaboutcookies.org.

Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z Vášho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácií cookies a teda k problému s využívaním niektorých funkcionalít alebo odkazov na našich stránkach.

Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných Cookies nájdete nižšie:


Právny základ spracúvania

Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka webovej stránky, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom.

V prípade povinných cookies sa bude jednať o právny základ oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý má záujem na tom, aby bola zabezpečená prevádzka webových stránok prevádzkovateľa. Súčasne takýto prístup umožňuje aj § 109 ods. 8 zákone č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, v zmysle ktorého platí: „Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený, iba ak dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas. To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.

V prípade ostatných cookies je právnym základom súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR získaný od Vás ako dotknutej osoby.

Ďalšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú dostupné TU.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

V prípade, ak disponujeme Vašim súhlasom na spracúvanie Vašich osobných údajov na marketingové účely, tieto spájame s informáciami o Vašich aktivitách na webovej stránke. K spojeniu dochádza prístupom na naše webové stránky. Cieľom tohto spájania je lepšie rozpoznanie Vašich preferencií a záujmov a na tomto základe lepšie nastavenie ponuky priamo pre Vašu osobu a personalizáciu webového obsahu.

Voči takémuto spracúvaniu môžete kedykoľvek namietať alebo v prípade, ak by automatizované rozhodnutie malo dopad na Vaše práva a slobody, môžete požadovať individuálne rozhodnutie z našej strany. Spôsob odvolania súhlasu je popísaný nižšie.


Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania?

Informácie o dĺžke uchovávania nami používaných cookies sa dozviete v časti Nastavenia cookies“.


Odvolanie súhlasu

V prípade, ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu, je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to:

  • odvolaním súhlasu po kliknutí na tlačidlo Nastavenia cookies, kedy sa Vám zobrazí naša cookie lišta s možnosťou úpravy Vašich volieb a preferencií;
  • zaslaním správy na našu emailovú adresu: gdpr@hour.sk ; alebo
  • osobne v sídle prevádzkovateľa alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa;

a to podľa toho, ktorý z vyššie uvedených spôsobov odvolania súhlasu je pre Vás najvyhovujúcejší alebo najjednoduchší.


Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich údajov, uplatnenia Vašich práv, resp. by ste sa chceli skontaktovať s našou osobou zodpovednou za dohľad nad ochranou osobných údajov, môžete nás kontaktovať:

  • osobne v sídle prevádzkovateľa M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina;
  • na korešpondenčnej adrese prevádzkovateľa M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina; alebo
  • mailom na mailovú adresu: gdpr@hour.sk .

Tieto Pravidlá používania cookies môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme Vás o tom na tomto mieste informovať.

Táto verzia Pravidiel používania cookies sa uplatňuje od 20.6.2022.